Certyfikaty

Pracownicy Eureka Soft- &Hardware stale uczestniczą w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, o czym świadczą liczne, przyznane im certyfikaty.